World class service solutions

Silo


SILO


Siloen består af 8 lodrette sammensatte moduler. Transportbredde af hvert modul er omkring  2480mm og længde kan være op til 12m, afhængig af kundens behov.

Silo moduler er fremstillet af 3mm eller 4mm sandblæst, grundet og lakieret stålplader. Forbindelser mellem plader er forstærket med U-stålprofil. 

Inspektionsdøren findes på den øverste del af siloen.  Den nederst del af modulet er udstyret med en adgangsdør til siloens bund. En anden adgangdør fører til et område under siloens bund. 

Siloen er udstyret med en lejder og rækværk. 

Siloens tag er bygget af samlede 3 tagplader som er lavet af 3mm stålplader og svejset på forstærkede stålprofiler. Konstruktionen af siloens tag er beregnet til at bære et silofilter eller en cyklon. I midten findes der en flange, dækket af blindplader, hvorigennem brændsel kan forsynes. 

Siloens overflader er korrosionbeskyttet og malet. 

Siloens bund er monteret 2000mm eller 2200mm fra fundamentet. 

Siloen bruges til opbevaring af tør, findelt materiale kornstørrelse på max.13x13x13mm. 

Enhedens vægt skal være på max. 250kg/m3 og friktionsvinklen skal være på 25˚ (grader). 

Siloen er udstyret med eksplosionsarealer og et ekstra sprinkleranlæg sluttet med en kobling, således at hurtig forbindelse mellem kobling og ekstern brandbil eller brandsikring kan oprettes.silo


Udmader NFU 600 - 800 HD


UDMADER


Udmaderen er beregnet til automatisk tømning af cirkulære siloer med plan bund. 

Udmader typen NFU anvendes til findelt materiale med max partikelstørrelse på 13x13x13 mm der IKKE må indeholde fremmedelementer. Materialet må ikke være korosivt og materialets fugtighed må max udgøre 35% af totalvægten. 

Udmader typen NFU består af en kraftig snegl, som i den ene ende er tilkoblet en drivstation. Udmaderen er placeret midt i siloen, og sneglen roterer om sin egen akse samtidig med, at den langsomt bevæges i en horisontal bane rundt i siloen. I udmaderen indgår en NFU-HD ”heavy duty” gearkasse der styrer sneglens rotation, og som drives af en elektromotor. Cirkelbevægelsen styres af en separat gearmotor via en tandkrans. 

I udmaderens befæstigelseplade findes en inpektionslem. 

Sneglen er ved cirkelbevægelsen rundt i siloen påvirket af et konstant moment, som samtidig sikrer en ensartet tømning af siloen og minimerer risikoen for brodannelser. 

Sneglen trækker materialet ind mod siloens midte og det udtømmes herefter til videre transport. 


NFU 800 er en "heavy duty" udgave opbygget efter samme principper som standard NFU-udmaderne. NFU 800 anvendes normalt til udmadning runde siloer med findelt materiale.  Materialets kornstørrelse må maksimalt være

30x30x10 mm  og fugtigheden må maksimalt være 35 % af totalvægten.  Materialet må ikke være korrosivt, eller indeholde fremmedlegemer.

NFU 800 er en særdeles kraftig og robust udmader, der kan anvendes til større siloer og relativt kompakte materialer. Den maksimalt tilladelige silostørrelse (diameter og højde)afhænger af det aktuelle materiales karakteristika. Retningsgivende kan oplyses, at for tørt savsmuld er den maksimale silostørrelse 7,5 meter i diameter og 14 meter i højden.

Udmader type NFU består af to kraftige snegle. Den ene snegl er i fuld længde og nå ud til silovæggen. Den anden snegl er relativt kort. udmaderen er placeret midt i siloen og sneglene roterer om deres akse samtidig med, at de langsomt bevæges i en horisontal, cirkulær bane rundt i siloen. 

I udmaderen indgår en "heavy duty" gearkasse, hvorpå sneglene er monteret (se faneblad KPM 120/200/200HD gear). Gearkassen drives af en elektromotor og den horisontale cirkelbevægelse i siloen styres af to separate gearmotorervia en tandkrans. 

Udmaderen er udført i særdeles kraftig stålplade og er lakeret med slidstærk to-komponent lak. I udmaderens befæstigelsesplade findes en mindre inspektionslem.


Bestillingsnøgle:

Ved bestilling angives udmader type; spænding og netfrekvens samt silodiameter oplyses.

Nødvendigt tilbehør: sikkerhedsafbryder og elstyring

Ekstra udstyr: montageramme for indstøbning. 


Må ikke anvendes til andet end den foreskrevne brug.
 

udmader - outfeeder


Weiss fremstiller også hydrauliske ”push rod udmadere” der er specielt designet til de mere krævende brændstoftyper. Som fx våd bark. Push rod udmadere bruges i firkantede siloer og vil som standard blive leveret sammen med cement siloer med en højde på 12 meter og en individuel bredde. Silo i en grav med hydraulisk låg for påfyldning direkte fra lastbiler. Siloen tømmes med Weiss hydrauliske Udmader system.

Håndtering af brændsel fra større siloer håndteres som regel med fuld- eller semiautomatisk kran udstyr. Weiss tilbyder komplette kran systemer som tilpasses den enkelte kundes ønsker.

Asketranportør


ASKETRANSPORTØR


Asketransportør type A-V anvendes til askeudtag. Den sørger for transport af asken fra underristen og fra askefald til askekontainer. 

Transportøren består bl.a. af en trækstation, skrå transportør med aftagelige låg, bøjning med aftagelig låg, vandstation, vandret transportør med aftagelige låg og vendeende. 

Transportøren er også forsynet med indløb og udløb. 

Den vandrette del af transportøren er forsynet med vand. Vandets niveau kontrolleres af en induktiv føler for vandpåfyldning, induktiv føler for min. vandniveau og en svømmer. Transportørkæde med beslag og skraber skubber asken fra risten til askekontainer. Kæden er drevet af en gearmotor med et fast omdrejningstal. Kæden drives af   gearmotoren gennem kædetransmission.
screw conveyor - asketransportørscrew conveyor - asketransportør detalje

Strawdivider


STRAWDIVIDER


Strawdivideren er beregnet til modtagelse  og oprivning af bigballer 1,2m x 1,2m x 2,4m, således at bigballen bliver løsrevet inden den kommer videre til indskubberen. 
Strawdivideren er konstrueret således at der er plads til 2 stk. bigballer, den bagerste støtter op mod den forreste for ikke at et balleslag skal vælte når snoren bliver skåret over ved båndskæren. 
Strawdivideren kan være konstrueret med hydraulisk vippelåg, skydelåg eller med endelåg, således at der kan afsættes baller fra siden eller enden, enten manuelt med truck eller automatisk med kran.

strawdivider detalje

Stoker


STOKER


Stokeren sørger for indmadning af forbrændings materiale i afpassede mængder pr. tidsenhed. Mængden af forbrændings materiale er styret af rotationshastigheden på stokersneglene, som bliver reguleret af frekvensomformere, der følger kedlens lasttrin. 

Doseringsbeholderen over stokersneglene er forsynet med 2 stk. niveau følere, som sørger for korrekt materialeniveau.

Doseringsniveauet kan reguleres inden for visse begrænsninger. Det skal dog tilstræbes at reguleringen er indstillet således, at transport systemet som ligger før stokeren, får færrest mulige start/stop. 


Stokeren har 2 brandsikringsorganer:

 1. Slusen sørger for, at der ikke strømmer falsk luft ind i sneglesystemet og mindsker dermed risiko for tilbagebrænding. 

2. Vandventilen (sprinklersystemet), som er termisk styret, sørger for indsprøjtning af vand i sneglerøret, hvis temperaturen i røret overstiger de forudindstillede 95 °C.Flis-bark indskubber


FLIS-BARK INDSKUBBER


Indskubberens stempel er drevet af dobbeltvirkende hydrauliske cylindre. 

Indskubberen skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede/støbte kanal til forbrændingsristen. 

Når brændslet er blevet skubbet ind ved fuldt stempelslag, bevægges stemplet tilbage til startpositionen og en ny portion af brændsel kan indføres. 

Cyklus gentages kontinuerligt som drift af indskubberen. Denne kører i drift/pause step, hvis størrelse er afhængig af kedelbelastningen. 

Hastigheden indstilles automatisk fra kontrolpanelet og er temperatur afhængig ved kedel fremløbstemperaturen. Stempelstangens position kontrolleres af sensorer. Temperaturen i skubberens udløb overvåges ved termostat, både elektrisk og mekanisk. 

Inskubberen er forsynet med et system som forhindrer tilbagebrand ved at kontrolere temperaturen i indfødningssytemet. 

Automatisk sprinklersystem aktiveres, hvis temperaturen i doseringsbeholderen bliver for høj (over 95oC). En BVTS ventil vil åbne for at slukke branden. Ventilen bliver lukket når temperaturen i doseringssystemet igen er lav og driften kan genoptages. 

Systemet kører automatisk. Dog kan det blive nødvendig at rense doseringssystemet efter brand. 

Flisindskubberen anvendes til indføring af fast brændsel som bark,spåner, flis i forbrændingsriste. 

-våd bark, flis og spåner  – vandindhold 35% - 65%, kornstørrelse op til 10x20x350 mm.  

-Indskubber kan fås i flere størrelser. 

-ben for indskubber kan fås med justerbarfod.
pushfeeder- indskubber strawpushfeeder- indskubber straw detalje

Skubberist SRH


SKUBBERIST SRH


Skubberist type SRH er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold.

Skubberisten er speciel designet for kedler med åben bund. 

Afhængig af ristestørrelsen, kan skubberisten leveres med 1 eller 2 ristevogne. 

Sekundærluftsystem, recirculationsluftsystem og hydraulisk station bestilles separat afhængig af brændselslaget og vandindhold.

Skubberisten er forsynet med udmuret fyrboks, som  sikrer at fyrrumstemperaturen holdes på et, for forbrændingen, optimalt niveau.skubberist SRH - combustiongrate

Skubberist SR-MC 


SKUBBERIST SR-MC


Skubberist type SR-MC er beregnet til forbrænding af biobrændsler med højt askeindhold.

Skubberisten er special designet for kedler med åben bund. 

Afhængig af ristestørrelsen, kan skubberisten leveres med 1 eller 2 ristevogne. 

Sekundærluftsystem, recirculationsluftsystem og hydraulisk station bestilles separat afhængig af brændselslaget og vandindhold. 

Skubberisten er forsynet med udmuret fyrboks, som sikrer at fyrrumstemperaturen holdes på et, for forbrændingen, optimalt niveau.skubberist SR-MC - step grate detalje

Combicrat


COMBICRAT


Combicrat er en ristekedel til fyring med tørre brændsler. 

Det er en kanal-røgrørskedel med integreret hydraulisk skubberist. Den er udviklet til forbrænding af tørre, homogene brændsler med vandprocent op til 45%. 

Den er specielt udviklet til at kunne håndtere brændsler med højt askeindhold og derfor egnet til en bred vifte af brændsler. 


Forbrændingssystem Combicrat er en komplet sammenbygget enhed bestående af:

 • Vandafkølet fyrboks med vandafkølet efterforbrændingsrist
 • Røgrørs konvektionspart
 • Integreret hydraulisk drevet bevægelig forbrændingsrist 
 • Integreret primær- og sekundært forbrændingsluftsystem 
 •  Askesnegl 


Kedlen består af: 

 • Strålingsdel med fyrboks 
 • Indbygget turbostuds og sekundær fyrboks
 • Slaggelåge på front og bag
 • Automatisk trykrensning af kedelrør 
 • Godt dimensioneret skueglas i kedelfront til inspektion af hele forbrændingsristen 
 • Lodret stående konvektionsdel med 2 røgrørstræk
 • Tilslutningsflange til fremløb og retur, sikkerhedsudstyr og reguleringsudstyr
 • Kedeldør i fuld længde 
 • Isolering med 100mm mineraluld 
 • Beklædning med plastbehandlet stålplade (Weiss rød)
combicrat - boiler detalje

Multicyklon


MULTICYKLON


Fastbrændeslesfyringsanlæg vil normalt udvikle en askerig røg, således at det er nødvendigt med støvudskilning ved hjælp af en multicyklon. 

En mulitcyklon består af flere cykloner monteret i et stålkabinet.


Cyklonernes virkemåde er således: 

 • o Luften tilføres en roterende bevægelse hvorefter støvpartikler slynges ud mod cyklonens væg på grund af deres høje massefylde 
 • o Støvet falder ned i cyklonens bund, og den rensede røg går fra cyklonens midte og til toppen af multicyklonen, hvorfra den af røggasventilatoren suges ind i skorstenen. 


Ved automatisk askesytem transporteres asken fra cyklonen med askesnegl. Multicyklonen er forsynet med askesluse, der er i drift når anlægget kører. Askeslusen udgør tætningen mellem cyklon og askesnegl. 

Røggasventilatoren sørger for, at den udviklede røggas fjernes fra kedel uanset vejrforhold. 

Røggasventilatoren er tilpasset tryktabet i kedlen, multicyklon, røggasrør, skorsten mv.

Røggasrørene er stålrør, der er flanget sammen. 

Af sikkerhedsmæssige grunde er røggassystemet forsynet med et kontrolorgan for korrekt funktion, så anlægget standser, når røggassen ikke fjernes. Kontrollen er en differenspressostat.multicyklon detalje

Røggas Vasker


RØGGAS VASKER


Røggas vaskerens formål er at bruge varmen/energien i røggassen til opvarmning af returvandet til kedlen, hvilket giver en bedre virkningsgrad på kedelanlægget. 

Quinch-rørets formål er at sænke temperaturen på røggassen. Temperaturen på røggassen skal være tilstrækkelig lav således at røggas fra kedlen kondenseres. Vasketårnet kan tage skade, hvis røggastemperaturen er for høj. I toppen af quinch-røret sidder kondenseringsdyser som køler røggassen. Der er ligeledes også nødkølingsdyser, som åbnes hvis kondenseringsdyser ikke køler tilstrækkeligt. Nødkølingsdyserne åbner også hvis vandniveauet falder i vasketårnet. I bunden af quinch-røret sidder to temperaturtransmittere som kontroller temperaturen til vasketårnet.

 Fra quinch-røret bliver røggassen ført op igennem vasketårnet. Vasketårnet indeholder telretter (små plastik kugler), kondenseringsdyser som sprayer på røggassen, hvilket køler og renser røggassen. Øverste dyse i vasketårn er en stor dyse. Nederste dysering er små dyser. Telretterne er lavet af plastik, og kan ikke tåle en høj temperatur. Efter dyserne passerer røggassen et dråbefang, som fjerner medrevne vanddråber. På siden af vasketårnet sidder vandstandsglasset, hvor vandstanden kan kontrolleres. Niveauet i vasketårnet, kontrolleres også af en niveautransmitter. Når niveauet stiger, åbnes en ventil til aftap af kondensat. Kondensatet kan ledes til kloak, spånfilter eller båndfilter. 

Før vaskepumpen findes et grovfilter, Grovfilteret holder på store partikler, som ellers ville stoppe dyserne i quinch-røret og vasketårnet. Vaskepumpen skal holde trykket på dyserne, således at røggasvaskningen fungerer mest optimal. Vaskepumpen er frekvensstyret, og varierer i hastighed. Hastigheden udregnes fra PLC/SRO styringen. Røggastemperaturen skal når den forlader vasketårnet være lav, for at få bedste virkningsgrad på kedelanlægget.

 Vaskevandet indeholder røggaspartikler, og har en pH værdi på ca. 3-4. For at kompensere for dette tilsættes NaOH (lud). Vaskevandet skal have en pH værdi på 7. Derefter kan det ledes videre som kondensat til kloak, spånfilter eller båndfilter. 

Varmeveksleren veksler vaskevand og returvand til kedlen. Der findes tryktransmittere på begge sider af varmeveksleren. Tryktransmitteren bruges til at tilse om trykket har ændret sig. Hvis differenstrykket imellem frem og retur på vaskevandet stiger, er der behov for returskyldning af varmeveksleren. I varmeveksleren kan partikler fra vaskevandet sætte sig, og varmeoverførelsen bliver forringet pga. af belægninger.


fluegas washer- røggasvasker detalje

Posefilter


POSEFILTER


Et posefilter er opbygget af nogle hoveddele som filterhus, indløbsdel, poser monteret på hulplade, renseudstyr for filtermediet og skraberbund. 

Ventilatoren placeres efter filteret for at opnå undertryk i filteret. Støvluften tilføres filteret og spredes til hele filterarealet. En vis forudskilning af store partikler sker når støvluften tilføres. Den støvholdige luft passerer ind igennem filterposen (se faneblad om filterposer), således at udskilt støv fæstnes på posens yderside. Den rensede luft strømmer ud. Luften strømmer via åbningen i filterposens øverste ende og ledes ud af ventilatoren. 

Rensesystemet håndterer skylleluft fra trykluftbeholderen på filteret. Den elektroniske enhed aktiverer hver ventil, sådan at trykluft fra beholderen stødes gennem ventiler til dyserøret og videre til filterposen. Trykluften og sekundær luft fortsætter ind i filterposen og afbryder den normale filtrering samt forårsager at støvkagen på filterposens yderside sprækker, løsner sig og falder ned. Ventilen lukker og filtermediet går tilbage til filtreringsfasen. 

Renseintervallerne er indstillelige for at kunne tilpasses forskellige støvtyper og koncentrationer. Skrabebunden er opbygget af stærk plade med udløb, gearmotor og en omrører med skrabevinger som løsner støvet og leder det hen til udløbet af filtret. Skrabebunden er konstrueret til påmontering af sneglen. Opstår der en fejlsituation der f.eks. forsager for høj røggastemperatur kan by-pass spjældene lede røggassen udenom posefilteret. Denne funktion er styret af tre røggasspjæld. Styringen er opbygget således at røggassen by-passes når nedennævnte fejlsituationer er opfyldt. 

• Røggastemp. efter konvektionsdelen er over Max. røggastemp.

• Der er registreret fejl i filtret. 

• Der er registreret fejl på røggasspjæld. 

• Der mangler trykluft til skylleluft. 

• Trykfaldet er for stort. 


Setpunkter indstilles i SCADA.


posefilter detaljer

Askesnegl


ASKESNEGL


Askesneglen type 220-W anvendes til askeudtag. 

Sneglen sørger for transport af asken fra askefald til en askecontainer eller en askespand. Askesneglen består af en snegl, som er drevet af en gearmotor med et fast omdrejningstal, et sneglerør ø 220 mm, som er forsynet med et indløb og et udløb og et tætningsleje. Sneglen er specielt udviklet til aske og er udført med en ekstra kraftig sneglevinding. 

Ved udløbet er placeret en inspektionslem som er forsynet med møtrik og som ikke  åbnes under drift af anlæg. Askesnegl type 220-W kan fås i 2 moduler. 

Type 220-W-1 er beregnet til et askeudtag fra en NT-retort/skubberist SR-MC og en N-M-multicyklon (sneglerøret kan samles med en askesluse). 

Type 220-W-2 er beregnet til transporten af asken fra 220-W-1 sneglen videre til en askecontainer (max længde 6 m). De 2 moduler kan samles i et transportsystem. 

Askesnegl 220-W-2 kan placeres i en vinkel fra 0 grader til 180 grader i forhold til retort/rist (på begge sider)

asketranportør detalje

Ekspansionssystem


EKSPANSIONSYSTEM


Weiss  Ekspansionssystem anvendes hovedsagligt sammen med større varmeanlæg og fjernvarmeanlæg. 

Ekspansionssystemet leveres som et komplet anlæg, bestående af beholdere og styresystem, til opretholdelse af varmeanlæggets driftstryk.

En diffusionstæt plastmembran forhindrer indvendig korrosion i anlægget. Ved at beskytte vandet i beholderen mod luftens påvirkning og oxidering forhindres korrosion.

Et aftageligt alluminuimslock beskytter membranen mod snavs og lignende, og gør inspektion af ekspansionssystemet under drift, muligt. Beholderen er udstyret med klart plexiglas til visning af vandniveauet. På Vandniveauglasset findes 4 niveaukontakter, som styrer den automatiske vandpåfyldning, På den modsatte side af vandniveauglasset findes et overfyldningsrør.  Sikkerhedsudstyret består af en  niveau kontrol (vandgennembrudssikring).
Halm indskubber


HALM INDSKUBBER


Halmindskubber: 

Hydraulisk drevet indskubber, som skubber materialet fra doseringsbeholderen gennem den vandafkølede kanal ind i fyrboksen. En mixer som monteres på indskubberen sørger for at materialet er jævnt spredt. Indskubberen kører variabel hastighed, som er afhængig af kedelbelastningen, hvilket sikrer en jævn indmadning af brændslet. 

Den vandafkølede kanal skal sikre en ”halmprop” mellem indskubber og forbrændingsrist, og dermed forhindre falsk luftindtag. Indskubberstemplet er forsynet med tømmestempler, som anvendes ved STOP af anlægget, for at sikre at indskubberen bliver tømt for materiale, og tilbagebrand forhindres. 

Halmindskubberen drives af et hydraulikaggregat, som samtidig driver brandspjæld. Aggregatet er forsynet med akkumulator, derved kan brandspjældet lukke ved strøm svigt. 


Brandspjæld: 

Brandspjældet er monteret mellem indskubber og vandafkølet kanal for afspærring mellem forbrændingen på risten og indskubbersystemet. Brandspjældets funktion er at lukke ved alarmer eller nedlukning af anlægget, som kan medføre at ild kan vandre fra kedlen til indskubberen. Brandspjældet lukker ved hjælp af to hydrauliske cylindre, som trækker en kraftig stålplade op imellem indskubberen og den vandafkølede kanal (1).

Vandkøling og brandspjæld: 

Brandspjældet er forsynet med vandkøling som aktiveres ved alarmer efter en indstillet tid, hvor brandspjældet skal lukke af sikkerhedsmæssige årsager. Vandkølingen er monteret ned i forlængerstykket (3) og vil spraye vand ind via dyser. Bemærk: Ved arbejde i indskubberen eller den vandafkølede kanal skal røde sikkerhedsbolte monteres (2), da brandspjældets hydraulik er forsynet med akkumulator og derfor har tryk på cylinderen til brandspjældet. Endvidere skal trykket fra akkumulator udlignes til tank ved at åbne ventil fra akkumulator til tank på hydraulikstationen.

Transportsnegl


TRANSPORTSNEGL


Transportsneglen er beregnet til transport af finkornet materiale (13x13x13 mm) maksimalt 35 % fugtigt. Materialet skal være biomateriale som er egnet til denne type sneglehåndtering. Transportsneglen kan tilknyttes for eksempel udmader type NFF-NFU eller stoker. 

Transportsneglen er med direkte drev, hvor forbindelsen imellem sneglen og gearmotoren er samlet med en kædekobling. Transportsneglen kan udføres med variabel omdrejningstal, som sørger for materialetransport i afpassende mængder pr. tidsenhed. Materialeflowet indstilles ved regulering af motorens frekvens. 

Hvor transportsneglen anvendes i forbindelse med stokeranlæg, transporteres materialet ofte gennem et vinkelhoved. Transportsneglen er udført med indløb og udløb. På udløbet kan der monteres en micro switch med en føler, som bliver aktiveret hvis sneglen bliver overfyldt. Der er endvidere placeret en renselåge i udløbet for enden af sneglen.
Trugsnegl


TRUGSNEGL


Trugsneglen TS-250 er beregnet for transport af materiale fra udmadersystemet til stoker eller lignende. Trugsneglen er forsynet med en gearmotor med fast omdrejningstal. Renselågen over udløbet er fjederbelastet og forsynet med en microswitch, der afbryder sneglen, hvis den skulle blive overfyldt. Trugsneglen kan tilknyttes for eksempel udmader type NFF-NFU eller stoker.
KPM 120/200/200HD Gear 


KPM 120/200/200 HD Gearudmader - outfeederNFU800HD


Udmader type NFU  består af to kraftige snegle. Den ene snegl er i fuld længde og nå ud til silovæggen. Den anden snegl er relativt kort. udmaderen er placeret midt i siloen og sneglene roterer om deres akse samtidig med, at de langsomt bevæges i en horisontal, cirkulær bane rundt i siloen. 

I udmaderen indgår en "heavy duty" gearkasse, hvorpå sneglene er monteret. Gearkassen drives af en elektromotor og den horisontale cirkelbevægelse i siloen styres af to separate gearmotorervia en tandkrans. 

Udmaderen er udført i særdeles kraftig stålplade og er lakeret med slidstærk to-komponent lak. I udmaderens befæstigelsesplade findes en mindre inspektionslem.

Sneglene er ved cirkelbevægelsen rundt i siloen påvirket af et konstant moment, hvilket sikrer et jævnt materialeflow. Cirkelbevægelsen sikrer samtidig en ensartet tømning af siloen og minimerer risikoen for brodannelser. Sneglene trækker materialet ind mod udmaderens midte og det udtømmes herefter til videre transport. 


Bestillingsnøgle:

Ved bestilling angives udmader type; spænding og netfrekvens samt silodiameter oplyses.

Nødvendigt tilbehør: sikkerhedsafbryder og elstyring

Ekstra udstyr: montageramme for indstøbning. 


1050401 KPM 120 med logo (NFU 600)KPM1201050402 KPM 200 med logo (NFU 800)KPM200


1050405 KPM 200 HD med logo (NFU 800 HD)KPM200HD

RistelamellerRistelameller


Originale Weiss ristelameller/reservedele

Weiss OEM-leverandører udvælges efter forskellige kriterier. De skal blandt andet være certificeret efter ISO 9001 og ISO 14001.  

Ved at bruge certificerede leverandører sikres det, at produktionen er i orden, at der er styr på råmaterialer (radioaktiv, ellers forurenet, forskellige indhold) og produktion. Støbeskeen testes med spektrometer to gange inden den bliver frigivet. Hvor stor er afstanden fra støbeskeen til modellen? Er der styr på afkøling? Efterbearbejdning mv.

Udover den kemiske sammensætning er den mekaniske holdbarhed yderst vigtig. Her arbejdes med DIN konforme materialer, så brudstyrken og arbejdstemperaturområdet er nøje defineret.


IMG_3429 hjemmeside


IMG_3427 hjemmeside


Weiss vil være sikre på at der er taget hensyn til miljøet, hvorfor 14001 er en vigtig parameter i leverandørvalg.

Overholdelse af børnekonventionen mv. er en selvfølge. OHSAS 18001, som certificerer medarbejder arbejdsmiljø, gør, at produkterne kan bruges med god samvittighed.


Weiss har selv besøgt leverandøren.


En støbt ristelamel/reservedel fra Weiss, er et statement for god kvalitet, opnået på en ordentlig måde – hver gang.


IMG_3428 hjemmeside


Med originale Weiss reservedele er du garanteret:


# Høj ensartet kvalitet.

# Præcis og kontrolleret produktion som sikrer at delene passer og performer 100% på netop DIT anlæg.

# Høj slidstyrke og lang levetid.

# Konkurrencedygtig pris.


100011 hjemmeside100006 hjemmeside

FilterposerORIGINALE WEISS FILTERPOSER


RØGGAS-FILTERPOSER

På baggrund af dialog med dig, udvikles og produceres filterposerne specifikt tilpasset netop dit røggas-filteranlæg og dine driftsforhold, så der opnås en filtration, som er både filtreringseffektiv, energieffektiv og miljørigtig. I forbindelse med køb af filterposer kan der også leveres de dertilhørende kurve 

 

VORES OEM PRODUCENT, DESIGNER DINE FILTERPOSER TIL FILTRATION.


filterpose 1Filterposer 2

Vores OEM-leverandør har et utal af designvariationer på hver enkelt delkomponent af filterposen, alt afhængig af både filteranlæggets applikation, men også dets rensningsmetode såsom pulse-jet, reverse-air eller shaker. Vi har derfor et bredt spænd af designmuligheder i vores produktsortiment, når der skal vælges top, bund og måden hvorpå filterposen sy- og svejseteknisk sættes sammen. Selve udformningen af filterposen sker med vægt på optimal pasform i forhold til støttekurv og hulplade.


FORDELE

Effektiv ved selv de højeste driftstemperaturer

Effektiv over for det fineste støv

Kemisk resistent

Effektiv og let rengøring

Begrænset tryktab
DSC01813

Kalktilsætning Pulse 200


KALKTILSÆTNING PULSE 200billede1


Pulse 200 er en doseringsplads til materialer i løs vægt. Udstyret er hovedsagelig beregnet til Kalk. Anordningens funktion er er dosering af kalk i pulverform Uren luft blandes med kalk før det føres igennem filteret, dette  forhindrer blokering i tilfælde af at støvet indeholder små mængder af fugt eller olie. Materialet fordeles ved hjælp af trykluft som kommer ind i tønden/beholderen igennem en puls-ventil , hvilket resulterer i at det trykfremstillede materiale presses ud af outlet porten, som har en diameter på 100mm.

Tønden fyldes op med løsvægts materialet ved at fjerne låget i toppen.


billede2 og 3

billede4billede5
Gnistfanger XAR 


GNISTFANGER XAR 


billede 1

Inderfor de forskellige industrier er ventilation ofte forbundet med risiko for gnister. Hvis en gnist følger med luftstrømmen ind i et filter, øges risikoen for antændelse af filtermaterialet, hvilket ødelægger både filtermaterialet og selve filteret. En XAR Gnistfanger fra Weiss adskiller gnisterne og størrer partikler, før de når filteret, med kun 25% tab af det normale tryk. Gnisterne adskilles fra luftstrømmen og guides ind i en tragt. En Støvfanger eller beholder kan sættes til tragten. Gnistfangeren reducerer risikoen for brand til et minimum. XAR har ingen vitale eller opslidelige dele, hvilket holder vedligeholdelse på et minimum.billede 2Tekniske Detaljer

billede 3


billede 4


Transportabel udmadningscontainerTransportabel udmadningscontainer


Transportabel opbygget standard container for wire- og kroghejs.

Containerne er forsynet med hydraulisk udmadningssystem i bunden og tilsluttes transportsystemet ved fyringsanlægget.

Effekt installation hydraulik ................................. : 5,5 kW

Udmadningskapacitet     ......................................... : 2 m3/h

Hydrauliksystemet er stationært placeret i kedelbygningen og kobles til containeren med snapkoblinger.

Containeren er opbygget efter standardmål. Containeren er forsynet med rullepresenning til overdækning af brændslet.

Farve: Efter aftale
samklip

Container på billede er 30m3 


Publikation1